Cakto terminin për vulosje të dokumentëve!Sistemi për caktimin e terminëve për vulosjen e dokumenteve në Agjencinë e Regjistrimit Civil në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme.


Para terminit, ju duhet të dini...

  • Ekziston një numër i caktuar i termineve
  • Nuk pranohet asnjë palë pa termin
  • Termini caktohet me të dhënat...

  • Numri personal
  • Datat e lejuara për termine