Njoftim ARC Terminet

Të nderuar qytetarë,
Ju informojmë që nuk është e nevojshme caktimi terminëve për kryerjen e shërbimeve për vula apostile dhe verifikuese në Agjencinë e Regjistrimit Civil, pasi këto shërbime do të ofrohen pa termine në njërën nga qendrat në Prishtine, Mitrovice, Gjilan dhe Pejë.


Me respekt,
Agjencia e Regjistrimit Civil.